مرجع اطلاغات عمومي و كلي دانشگاه ها
 مرجع اطلاغات عمومي و كلي دانشگاه ها

مرجع اطلاغات عمومي و كلي دانشگاه ها


زمان انتقال دانشجو ارشد وزارت بهداشت 96

زمان و شرايط انتقال دانشجو ارشد وزارت بهداشت 96-97

 

دانشجويان شركت كننده در آزمون چنانچه از نتيجه آزمون خود رضايت نداشته باشند با توجه به شرايط انتقال دانشجو كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96 مي توانند اقدام به انتقالي نمايند تا شرايط مساعد خود را كسب نمايند.

كارنامه وزارت بهداشت

داوطلبان مي توانند با وارد نمودن كد رهگيري، كارنامه خود را ملاحظه و دريافت نمايند. اين كارنامه حاوي اطلاعات زير مي باشد:
١-مشخصات فردي ٢- سهميه ٣- نمره خام دروس امتحاني به درصد ٤- نمره كل تراز به درصد ٥-رتبه در سهميه ٦-رتبه كل داوطلب در بين كليه داوطلبان همان رشته بدون اعمال سهميه ( رتبه آزاد ). كليه اطلاعات كارنامه بر اساس اطلاعاتي كه توسط داوطلب در فرم ثبت نام درج شده انجام گرفته است و به منزله تائيد شرايط، مدارك و اطلاعات اعلام شده از سوي داوطلب، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي نمي باشد.

 

سامانه صداي مشاور تحصيلي

مي توان با تلفن ثابت و بدون كد در سراسر

كشور باشماره 9099071611 تماس بگيريد.

تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب

حتي روزهاي تعطيل

 

 

زمان اعلام نتايج آزمون ارشد وزارت بهداشت 96 چه تاريخي است؟

آيا امكان اعتراض به نتايج نهايي آزمون ارشد وزارت بهداشت 96 وجود دارد؟

مي توانيد جهت آگاهي از زمان كنكور ارشد وزارت بهداشت 96-97و كنكور وزارت بهداشت96 وزمان برگزاري كنكور ارشد وزارت بهداشت 95 و ثبت نام كنكور وزارت بهداشت با ما در ارتباط  باشيد.

انتقال_دانشجو_كارشناسي_ارشد_وزارت_بهداشت_96

شرايط ثبت نام در آزمون

در هر مرحله از آزمون ( قبل يا بعد از پذيرش، طي دوره تحصيل و... ) در صورت وجود مغايرت در اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام، نوع سهميه، مدارك و ساير موارد ارائه شده توسط داوطلب و يا ناقص و يا ناخوانا بودن مدارك يا ارسال اسكن مدرك ناصحيح، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي طبق ضوابط اقدام لازم به عمل خواهد آمد ( از جمله حذف داوطلب از روند سنجش و پذيرش و يا لغو قبولي در آزمون ).
البته در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در هر مرحله از آزمون يا حين تحصيل علاوه بر محروم شدن فرد در هر مرحله از تحصيل، متخلف به هيئت بدوي رسيدگي به تقلب و تخلف آزمون ها وزارت متبوع ( بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي ) معرفي خواهد شد.

 

ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد گروه علوم پزشكي در اسفند ماه ۹۵ و آزمون آن در تيرماه ۹۶ برگزار مي شود.

 

لينك هاي مفيد:

ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96

ليست رشته هاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96

انتخاب رشته كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96

تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد وزارت بهداشت

 

نمونه كارنامه كارشناسي ارشد وزارت بهداشت

 

تخمين رتبه كارشناسي ارشد وزارت بهداشت

معرفي رشته هاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت

 

ميتوانيد جهت كسب اطلاعات بيشتر درباره انتقال دانشجو كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96 با سامانه صداي مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن كد تماس بگيريد.

منبع:انتقال دانشجو كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96


بازدید : | ۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

انتقال دانشجو ارشد وزارت بهداشت 96-95

زمان انتقال دانشجو ارشد وزارت بهداشت 96-95

 

دانشجويان شركت كننده در آزمون چنانچه از نتيجه آزمون خود رضايت نداشته باشند با توجه به شرايط انتقال دانشجو كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96 مي توانند اقدام به انتقالي نمايند تا شرايط مساعد خود را كسب نمايند.

كارنامه وزارت بهداشت

داوطلبان مي توانند با وارد نمودن كد رهگيري، كارنامه خود را ملاحظه و دريافت نمايند. اين كارنامه حاوي اطلاعات زير مي باشد:
١-مشخصات فردي ٢- سهميه ٣- نمره خام دروس امتحاني به درصد ٤- نمره كل تراز به درصد ٥-رتبه در سهميه ٦-رتبه كل داوطلب در بين كليه داوطلبان همان رشته بدون اعمال سهميه ( رتبه آزاد ). كليه اطلاعات كارنامه بر اساس اطلاعاتي كه توسط داوطلب در فرم ثبت نام درج شده انجام گرفته است و به منزله تائيد شرايط، مدارك و اطلاعات اعلام شده از سوي داوطلب، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي نمي باشد.

 

سامانه صداي مشاور تحصيلي

مي توان با تلفن ثابت و بدون كد در سراسر

كشور باشماره 9099071611 تماس بگيريد.

تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب

حتي روزهاي تعطيل

 

 

زمان اعلام نتايج آزمون ارشد وزارت بهداشت 96 چه تاريخي است؟

آيا امكان اعتراض به نتايج نهايي آزمون ارشد وزارت بهداشت 96 وجود دارد؟

مي توانيد جهت آگاهي از زمان كنكور ارشد وزارت بهداشت 96-97و كنكور وزارت بهداشت96 وزمان برگزاري كنكور ارشد وزارت بهداشت 95 و ثبت نام كنكور وزارت بهداشت با ما در ارتباط  باشيد.

انتقال_دانشجو_كارشناسي_ارشد_وزارت_بهداشت_96

شرايط ثبت نام در آزمون

در هر مرحله از آزمون ( قبل يا بعد از پذيرش، طي دوره تحصيل و... ) در صورت وجود مغايرت در اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام، نوع سهميه، مدارك و ساير موارد ارائه شده توسط داوطلب و يا ناقص و يا ناخوانا بودن مدارك يا ارسال اسكن مدرك ناصحيح، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي طبق ضوابط اقدام لازم به عمل خواهد آمد ( از جمله حذف داوطلب از روند سنجش و پذيرش و يا لغو قبولي در آزمون ).
البته در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در هر مرحله از آزمون يا حين تحصيل علاوه بر محروم شدن فرد در هر مرحله از تحصيل، متخلف به هيئت بدوي رسيدگي به تقلب و تخلف آزمون ها وزارت متبوع ( بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي ) معرفي خواهد شد.

 

ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد گروه علوم پزشكي در اسفند ماه ۹۵ و آزمون آن در تيرماه ۹۶ برگزار مي شود.

 

لينك هاي مفيد:

ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96

ليست رشته هاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96

انتخاب رشته كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96

تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد وزارت بهداشت

 

نمونه كارنامه كارشناسي ارشد وزارت بهداشت

 

تخمين رتبه كارشناسي ارشد وزارت بهداشت

معرفي رشته هاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت

 

ميتوانيد جهت كسب اطلاعات بيشتر درباره انتقال دانشجو كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96 با سامانه صداي مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن كد تماس بگيريد.

منبع:انتقال دانشجو كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96


بازدید : | ۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

شرايط انتقال دانشجو كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96

شرايط انتقال دانشجو ارشد وزارت بهداشت 96

 

دانشجويان شركت كننده در آزمون چنانچه از نتيجه آزمون خود رضايت نداشته باشند با توجه به شرايط انتقال دانشجو كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96 مي توانند اقدام به انتقالي نمايند تا شرايط مساعد خود را كسب نمايند.

كارنامه وزارت بهداشت

داوطلبان مي توانند با وارد نمودن كد رهگيري، كارنامه خود را ملاحظه و دريافت نمايند. اين كارنامه حاوي اطلاعات زير مي باشد:
١-مشخصات فردي ٢- سهميه ٣- نمره خام دروس امتحاني به درصد ٤- نمره كل تراز به درصد ٥-رتبه در سهميه ٦-رتبه كل داوطلب در بين كليه داوطلبان همان رشته بدون اعمال سهميه ( رتبه آزاد ). كليه اطلاعات كارنامه بر اساس اطلاعاتي كه توسط داوطلب در فرم ثبت نام درج شده انجام گرفته است و به منزله تائيد شرايط، مدارك و اطلاعات اعلام شده از سوي داوطلب، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي نمي باشد.

 

سامانه صداي مشاور تحصيلي

مي توان با تلفن ثابت و بدون كد در سراسر

كشور باشماره 9099071611 تماس بگيريد.

تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب

حتي روزهاي تعطيل

 

 

زمان اعلام نتايج آزمون ارشد وزارت بهداشت 96 چه تاريخي است؟

آيا امكان اعتراض به نتايج نهايي آزمون ارشد وزارت بهداشت 96 وجود دارد؟

مي توانيد جهت آگاهي از زمان كنكور ارشد وزارت بهداشت 96-97و كنكور وزارت بهداشت96 وزمان برگزاري كنكور ارشد وزارت بهداشت 95 و ثبت نام كنكور وزارت بهداشت با ما در ارتباط  باشيد.

انتقال_دانشجو_كارشناسي_ارشد_وزارت_بهداشت_96

شرايط ثبت نام در آزمون

در هر مرحله از آزمون ( قبل يا بعد از پذيرش، طي دوره تحصيل و... ) در صورت وجود مغايرت در اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام، نوع سهميه، مدارك و ساير موارد ارائه شده توسط داوطلب و يا ناقص و يا ناخوانا بودن مدارك يا ارسال اسكن مدرك ناصحيح، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي طبق ضوابط اقدام لازم به عمل خواهد آمد ( از جمله حذف داوطلب از روند سنجش و پذيرش و يا لغو قبولي در آزمون ).
البته در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در هر مرحله از آزمون يا حين تحصيل علاوه بر محروم شدن فرد در هر مرحله از تحصيل، متخلف به هيئت بدوي رسيدگي به تقلب و تخلف آزمون ها وزارت متبوع ( بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي ) معرفي خواهد شد.

 

ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد گروه علوم پزشكي در اسفند ماه ۹۵ و آزمون آن در تيرماه ۹۶ برگزار مي شود.

 

لينك هاي مفيد:

ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96

ليست رشته هاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96

انتخاب رشته كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96

تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد وزارت بهداشت

 

نمونه كارنامه كارشناسي ارشد وزارت بهداشت

 

تخمين رتبه كارشناسي ارشد وزارت بهداشت

معرفي رشته هاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت

 

ميتوانيد جهت كسب اطلاعات بيشتر درباره انتقال دانشجو كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96 با سامانه صداي مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن كد تماس بگيريد.

منبع:انتقال دانشجو كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96


بازدید : | ۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

انتقال دانشجو ارشد وزارت بهداشت 96

زمان و شرايط انتقال دانشجو ارشد وزارت بهداشت 96

 

دانشجويان شركت كننده در آزمون چنانچه از نتيجه آزمون خود رضايت نداشته باشند با توجه به شرايط انتقال دانشجو كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96 مي توانند اقدام به انتقالي نمايند تا شرايط مساعد خود را كسب نمايند.

كارنامه وزارت بهداشت

داوطلبان مي توانند با وارد نمودن كد رهگيري، كارنامه خود را ملاحظه و دريافت نمايند. اين كارنامه حاوي اطلاعات زير مي باشد:
١-مشخصات فردي ٢- سهميه ٣- نمره خام دروس امتحاني به درصد ٤- نمره كل تراز به درصد ٥-رتبه در سهميه ٦-رتبه كل داوطلب در بين كليه داوطلبان همان رشته بدون اعمال سهميه ( رتبه آزاد ). كليه اطلاعات كارنامه بر اساس اطلاعاتي كه توسط داوطلب در فرم ثبت نام درج شده انجام گرفته است و به منزله تائيد شرايط، مدارك و اطلاعات اعلام شده از سوي داوطلب، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي نمي باشد.

 

سامانه صداي مشاور تحصيلي

مي توان با تلفن ثابت و بدون كد در سراسر

كشور باشماره 9099071611 تماس بگيريد.

تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب

حتي روزهاي تعطيل

 

 

زمان اعلام نتايج آزمون ارشد وزارت بهداشت 96 چه تاريخي است؟

آيا امكان اعتراض به نتايج نهايي آزمون ارشد وزارت بهداشت 96 وجود دارد؟

مي توانيد جهت آگاهي از زمان كنكور ارشد وزارت بهداشت 96-97و كنكور وزارت بهداشت96 وزمان برگزاري كنكور ارشد وزارت بهداشت 95 و ثبت نام كنكور وزارت بهداشت با ما در ارتباط  باشيد.

انتقال_دانشجو_كارشناسي_ارشد_وزارت_بهداشت_96

شرايط ثبت نام در آزمون

در هر مرحله از آزمون ( قبل يا بعد از پذيرش، طي دوره تحصيل و... ) در صورت وجود مغايرت در اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام، نوع سهميه، مدارك و ساير موارد ارائه شده توسط داوطلب و يا ناقص و يا ناخوانا بودن مدارك يا ارسال اسكن مدرك ناصحيح، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي طبق ضوابط اقدام لازم به عمل خواهد آمد ( از جمله حذف داوطلب از روند سنجش و پذيرش و يا لغو قبولي در آزمون ).
البته در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در هر مرحله از آزمون يا حين تحصيل علاوه بر محروم شدن فرد در هر مرحله از تحصيل، متخلف به هيئت بدوي رسيدگي به تقلب و تخلف آزمون ها وزارت متبوع ( بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي ) معرفي خواهد شد.

 

ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد گروه علوم پزشكي در اسفند ماه ۹۵ و آزمون آن در تيرماه ۹۶ برگزار مي شود.

 

لينك هاي مفيد:

ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96

ليست رشته هاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96

انتخاب رشته كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96

تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد وزارت بهداشت

 

نمونه كارنامه كارشناسي ارشد وزارت بهداشت

 

تخمين رتبه كارشناسي ارشد وزارت بهداشت

معرفي رشته هاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت

 

ميتوانيد جهت كسب اطلاعات بيشتر درباره انتقال دانشجو كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96 با سامانه صداي مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن كد تماس بگيريد.

منبع:انتقال دانشجو كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96


بازدید : | ۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

انتقال دانشجو كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96

زمان و شرايط انتقال دانشجو ارشد وزارت بهداشت 96

 

دانشجويان شركت كننده در آزمون چنانچه از نتيجه آزمون خود رضايت نداشته باشند با توجه به شرايط انتقال دانشجو كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96 مي توانند اقدام به انتقالي نمايند تا شرايط مساعد خود را كسب نمايند.

كارنامه وزارت بهداشت

داوطلبان مي توانند با وارد نمودن كد رهگيري، كارنامه خود را ملاحظه و دريافت نمايند. اين كارنامه حاوي اطلاعات زير مي باشد:
١-مشخصات فردي ٢- سهميه ٣- نمره خام دروس امتحاني به درصد ٤- نمره كل تراز به درصد ٥-رتبه در سهميه ٦-رتبه كل داوطلب در بين كليه داوطلبان همان رشته بدون اعمال سهميه ( رتبه آزاد ). كليه اطلاعات كارنامه بر اساس اطلاعاتي كه توسط داوطلب در فرم ثبت نام درج شده انجام گرفته است و به منزله تائيد شرايط، مدارك و اطلاعات اعلام شده از سوي داوطلب، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي نمي باشد.

 

سامانه صداي مشاور تحصيلي

مي توان با تلفن ثابت و بدون كد در سراسر

كشور باشماره 9099071611 تماس بگيريد.

تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب

حتي روزهاي تعطيل

 

 

زمان اعلام نتايج آزمون ارشد وزارت بهداشت 96 چه تاريخي است؟

آيا امكان اعتراض به نتايج نهايي آزمون ارشد وزارت بهداشت 96 وجود دارد؟

مي توانيد جهت آگاهي از زمان كنكور ارشد وزارت بهداشت 96-97و كنكور وزارت بهداشت96 وزمان برگزاري كنكور ارشد وزارت بهداشت 95 و ثبت نام كنكور وزارت بهداشت با ما در ارتباط  باشيد.

انتقال_دانشجو_كارشناسي_ارشد_وزارت_بهداشت_96

شرايط ثبت نام در آزمون

در هر مرحله از آزمون ( قبل يا بعد از پذيرش، طي دوره تحصيل و... ) در صورت وجود مغايرت در اطلاعات مندرج در فرم ثبت نام، نوع سهميه، مدارك و ساير موارد ارائه شده توسط داوطلب و يا ناقص و يا ناخوانا بودن مدارك يا ارسال اسكن مدرك ناصحيح، توسط مركز سنجش آموزش پزشكي طبق ضوابط اقدام لازم به عمل خواهد آمد ( از جمله حذف داوطلب از روند سنجش و پذيرش و يا لغو قبولي در آزمون ).
البته در صورت محرز شدن تقلب و تخلف در هر مرحله از آزمون يا حين تحصيل علاوه بر محروم شدن فرد در هر مرحله از تحصيل، متخلف به هيئت بدوي رسيدگي به تقلب و تخلف آزمون ها وزارت متبوع ( بر اساس مصوبه مجلس شوراي اسلامي ) معرفي خواهد شد.

 

ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد گروه علوم پزشكي در اسفند ماه ۹۵ و آزمون آن در تيرماه ۹۶ برگزار مي شود.

 

لينك هاي مفيد:

ثبت نام آزمون كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96

ليست رشته هاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96

انتخاب رشته كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96

تكميل ظرفيت كارشناسي ارشد وزارت بهداشت

 

نمونه كارنامه كارشناسي ارشد وزارت بهداشت

 

تخمين رتبه كارشناسي ارشد وزارت بهداشت

معرفي رشته هاي كارشناسي ارشد وزارت بهداشت

 

ميتوانيد جهت كسب اطلاعات بيشتر درباره انتقال دانشجو كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96 با سامانه صداي مشاور به شماره 9099071611 با تلفن ثابت و بدون گرفتن كد تماس بگيريد.

منبع:انتقال دانشجو كارشناسي ارشد وزارت بهداشت 96


بازدید : | ۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

تكميل ظرفيت كارداني علمي كاربردي مهر 96

تكميل ظرفيت كارداني علمي كاربردي مهر 96

سامانه صداي مشاور تحصيلي

مشاوره دهنده تخصصي كارشناسي ارشد

براي تماس با مشاورين  از تلفن ثابت با شماره  9099071611  تماس حاصل فرماييد. 

تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب 

حتي ايام تعطيل 

 

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درباره تكميل ظرفيت پذيرش دوره‌هاي كارداني فني و كارداني حرفه‌اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي كاربردي براي سال تحصيلي ۹۵- ۹۶ بر روي سايت سازمان به نشاني www.sanjesh.org منتشر مي‌شود.

تمامي داوطلبان علاقه‌مند به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي اعم از داوطلباني كه در آزمون ثبت‌نام كرده يا ثبت نام نكرده اند مي توانند در اين مرحله شركت كنند.

 

 

 

 

داوطلبان مي‌توانند براي ثبت‌نام در رشته تحصيلي متناسب با مدرك ديپلم و با مراجعه به مراكز واحدهاي آموزشي تحت پوشش دانشگاه جامع علمي كاربردي در رشته‌هايي كه پذيرش دانشجو در آن صورت مي گيرد، اطلاع حاصل كنند.

داوطلبان مي‌توانند با به همراه داشتن مدارك مندرج در اطلاعيه‌اي كه روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار مي‌گيرد و با توجه به موارد مربوطه به مراكز و واحدهاي آموزش محل پذيرش رشته‌هاي مورد تقاضا مراجعه و ثبت‌نام كنند.

هر داوطلب مجاز است يكي از كدرشته‌محل‌هاي مربوط را متناسب با مدرك ديپلم خود كه در جدول شماره ۲ دفترچه راهنماي ثبت‌نام و شركت در آزمون مذكور مشخص شده، انتخاب كند. اين دفترچه روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار مي‌گيرد.

هر داوطلب مي‌تواند صرفاً متقاضي يك كدرشته محل در يك گروه آموزشي و يك مركز يا واحد آموزشي دانشگاه جامع علمي كاربردي باشد. در صورت احراز مشخصات افراد در دو كدرشته‌محل و دو مركز آموزشي اطلاعات ثبت‌نامي داوطلب در واحد دوم حذف خواهد شد.

نحوه ثبت نام تكميل ظرفيت  كارداني علمي كاربردي 96 تفاوت قابل توجهي با ساير تكميل ظرفيت هايي كه تاكنون توسط سازمان سنجش برگزار شده است دارد و به اين شكل است كه ليست رشته محل هاي اعلام شده در تكميل ظرفيت كارداني علمي كاربردي 96سايت سازمان سنجش معرفي مي شود.

داوطلبان بايد با مشاهده اين ليست رشته و دانشگاه مورد علاقه خود را مشخص و بصورت اينترنتي در سايت سازمان سنجش در آن رشته محل ثبت نام خود را انجام دهند و سپس بصورت حضوري و در تاريخي كه ذكر شد به دانشگاه مراجعه كنند و ثبت نام تكميل ظرفيت كارداني علمي كاربردي را انجام دهند. طبق اطلاعيه تنها هر كس فقط حق دارد تنها در يك رشته محل ثبت نام تكميل ظرفيت را انجام دهد.

 

مي توانيد جهت كسب اطلاعات بيشتر درباره 

تكميل ظرفيت كارداني علمي كاربردي مهر 96

با سامانه صداي مشاور  

به شماره  9099071611  با تلفن ثابت و بدون گرفتن كد تماس بگيريد

 


بازدید : | ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

دفترچه آزمون كارداني علمي كاربردي مهر 96

دفترچه آزمون كارداني علمي كاربردي مهر 96

سامانه صداي مشاور تحصيلي

مشاوره دهنده تخصصي كارشناسي ارشد

براي تماس با مشاورين  از تلفن ثابت با شماره  9099071611  تماس حاصل فرماييد. 

تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب 

حتي ايام تعطيل 

 

پذيرش دانشجوي كارداني دانشگاه جامع علمي كاربردي با اعلام دفترچه راهنماي ثبت نام روي سايت در تابستان و پاييزهر سال براي مهر و بهمن آغاز مي شود. ثبت نام  كارداني علمي كاربردي براي ورودي مهر آغاز شد و ثبت نام  آزمون كارداني به كارشناسي علمي  كاربردي انجام مي شود. داوطلبان متقاضي ثبت نام كه داراي شرايط عمومي و اختصاصي هستند مي توانند در پذيرش مذكور ثبت نام و شركت كنند.

 

 

 

 

روش گزينش دانشجو:

گزينش دانشجو در هر يك از كدرشته‌ محل‌هاي تحصيلي براساس معدل كل مندرج در گواهينامه كارداني، نوع مدرك كارداني، سهميه‌ هاي آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، بومي‌ بودن و با توجه به صلاحيت‌هاي عمومي داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي و مصوبات مربوط صورت مي‌گيرد.

 

الف) گزينش دانشجو به روش متمركز:

در كدرشته محل‌هايي كه پذيرش در آن‌ها به روش متمركز صورت مي‌پذيرد با توجه به امتياز كل داوطلبان، اولويت‌هاي انتخابي آن‌ها و ظرفيت‌هاي اختصاص داده شده به هر سهميه، فهرست پذيرفته‌شدگان نهايي استخراج و از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس www.sanjesh.org اعلام مي شود.

 

ب) گزينش دانشجو به روش نيمه‌متمركز:

در كد رشته محل‌ هايي كه نياز به اقداماتي نظير مصاحبه يا آزمون عملي دارند، گزينش نهايي داوطلبان به صورت نيمه‌متمركز براساس امتياز كل و از بين معرفي‌شدگان چندبرابرظرفيت پس از انجام مصاحبه يا آزمون عملي و با توجه به صلاحيت‌هاي عمومي آنان انجام مي‌گيرد.

معرفي‌شدگان كدرشته‌ محل‌هاي مذكور لازم است براساس برنامه زماني كه به همراه فهرست اسامي آنان از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور منتشر مي‌شود براي انجام مراحل فوق به نشاني‌هاي اعلام شده مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام مراجعه كنند. بديهي است گزينش نهايي براساس نتيجه مصاحبه يا آزمون عملي انجام خواهد شد.
 كدرشته محل‌هاي نيمه‌متمركز در جداول شماره (6 الي 49) دفترچه راهنماي مذكور با علامت ● مشخص شده است.

 مبناي پذيرش دانشجو در مقطع كارداني دانشگاه جامع علمي و كاربردي براساس معدل كل و شرايط اختصاصي هريك از واحد هاي آموزشي  هست. داوطلبان شاغل بعد از پذيرفته شدن بايد آخرين فيش حقوقي يا قرارداد همكاري براي متقاضيان استفاده از سهميه شاغل  را به دانشگاه قبولي ارايه دهند. هر داوطلب براساس ميزان علاقمندي خود به رشته هاي تحصيلي و با توجه به شرايط اختصاصي هر يك از مراكز آموزشي كه در جداول شماره 2 و  5دفترچه راهنماي ثبت نام آمده است. منحصرا مي تواند در يكي از چهار گروه آموزشي اصلي شامل: صنعت، كشاورزي، مديريت و خدمات اجتماعي و فرهنگ و هنر برابر ضوابط شركت نمايد.

 

 مي توانيد جهت كسب اطلاعات بيشتر درباره 

دفترچه آزمون كارداني علمي كاربردي مهر 96

با سامانه صداي مشاور  

به شماره  9099071611  با تلفن ثابت و بدون گرفتن كد تماس بگيريد


بازدید : | ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

ثبت نام كارداني علمي كاربردي مهر 96

ثبت نام كارداني علمي كاربردي مهر 96

سامانه صداي مشاور تحصيلي

مشاوره دهنده تخصصي كارشناسي ارشد

براي تماس با مشاورين  از تلفن ثابت با شماره  9099071611  تماس حاصل فرماييد. 

تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب 

حتي ايام تعطيل 

 

حدودا زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در مقطع كارداني پيوسته براي ورودي مهر ، بين بازه اواخر تير تا اوايل مرداد ماه است. البته در  ثبت نام گذشته زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي در شهريور ماه بود. به همين دليل است  كه گفته مي شود زمان ثبت نام دانشگاه علمي كاربردي را نمي توان به طور دقيق اعلام كرد.

 

 

 

 

بدين وسيله به اطلاع كليه متقاضيان ثبت نام و شركت در پذيرش دوره كارداني فني و دوره كارداني حرفه‌اي نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي مهرماه سال 96 مي رساند كه ثبت‌نام براي شركت در پذيرش مذكور از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان: به نشاني: www.sanjesh.org  است.

 

روش گزينش دانشجو

گزينش دانشجو در هر يك از كدرشته محل‌هاي تحصيلي براساس معدل كل مندرج در گواهينامه معتبر ديپلم، نوع ديپلم و سهميه‌هاي آزاد، شاغل، رزمندگان، بومي بودن و با توجه به صلاحيت‌هاي عمومي داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمي - كاربردي و مصوبات مربوط صورت مي‌گيرد. بديهي است براي هر يك از موارد فوق ارائه مستندات مربوط در زمان ثبت‌نام توسط دانشجو به مركز آموزشي ضروري مي‌باشد.

 

شرايط ثبت نام:

داوطلب شركت در پذيرش بايد يكايك اقدامات زير را به موقع و در مهلت مقرر انجام دهد:

ـ مراجعه به پايگاه اطلاع‌رساني سازمان سنجش آموزش كشور به آدرس: www.sanjesh.org.

ـ دريافت دفترچه راهنماي ثبت‌نام از طريق پايگاه اطلاع رساني مذكور.

ـ پرداخت هزينه ثبت‌نام به صورت اينترنتي. داوطلبان لازم است به وسيله كارت‌هاي عضو شبكه بانكي شتاب كه پرداخت الكترونيكي آن‌ها فعال مي‌باشد، با مراجعه به پايگاه اطلاع رساني سازمان سنجش و پرداخت مبلغ  به عنوان وجه ثبت‌نام شركت در پذيرش، نسبت به ثبت‌نام اقدام نمايند.

ـ  آماده نمودن مدارك و اطلاعات مورد نياز براي ثبت‌نام.

 

 مي توانيد جهت كسب اطلاعات بيشتر درباره 

ثبت نام كارداني علمي كاربردي مهر 96

با سامانه صداي مشاور  

به شماره  9099071611  با تلفن ثابت و بدون گرفتن كد تماس بگيريد


بازدید : | ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

دفترچه دانشگاه جامع علمي كاربردي بهمن 95

دفترچه دانشگاه جامع علمي كاربردي بهمن 95

سامانه صداي مشاور تحصيلي

مشاوره دهنده تخصصي ثبت نام كارشناسي ارشد

براي تماس با مشاورين  از تلفن ثابت با شماره  9099071611  تماس حاصل فرماييد. 

تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب 

حتي ايام تعطيل

 

 

گزينش دانشجو در هر يك از كدرشته‌ محل‌هاي تحصيلي براساس معدل كل مندرج در گواهينامه كارداني، نوع مدرك كارداني، سهميه‌هاي آزاد، شاغل، رزمندگان و ايثارگران، بومي‌ بودن و با توجه به صلاحيت‌هاي عمومي داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمي ـ كاربردي و مصوبات مربوط انجام مي‌گيرد.

داوطلبان سهميه آزاد كه مدرك كارداني آنان مطابق جداول مربوطه دفترچه راهنماي ثبت‌نام مرتبط با رشته‌هاي تحصيلي انتخابي باشد در اولويت پذيرش براي آن رشته قرار دارد. لازم به توضيح است كه تغيير رشته در مقطع كارداني به كارشناسي علمي و كاربردي مجاز هست منتهي الويت پذيرش براي رشته هاي مرتبط خواهد بود.

در ضمن ظرفيت باقيمانده در هر كدرشته محل، با اولويت يكسان به داوطلبان سهميه آزاد با مدارك كارداني غيرمرتبط اختصاص دارد.

داوطلبان سهميه شاغل صرفاً در يك زيرگروه آموزشي در رشته مرتبط با شغل آنان پذيرش مي شوند. براي هر يك از موارد فوق ارايه مستندات مربوط در زمان ثبت‌نام توسط دانشجو به مركز آموزشي ضروري مي‌باشد.

 

مي توانيد جهت كسب اطلاعات بيشتر درباره 

دفترچه دانشگاه جامع علمي كاربردي بهمن 95

با سامانه صداي مشاور  

به شماره  9099071611  با تلفن ثابت و بدون گرفتن كد تماس بگيريد


بازدید : | ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

تكميل ظرفيت آزمون دكتري تخصصي وزارت بهداشت 96

تكميل ظرفيت آزمون دكتري تخصصي وزارت بهداشت 96

سامانه صداي مشاور تحصيلي

مشاوره دهنده تخصصي كارشناسي ارشد

براي تماس با مشاورين  از تلفن ثابت با شماره  9099071611  تماس حاصل فرماييد. 

تماس از ساعت 8 صبح تا 12 شب 

حتي ايام تعطيل

 

با استفاده از فرآيند تكميل ظرفيت آن دسته از داوطلباني كه از نتيجه قبولي خود راضي نيستند مي توانند اقدام به پذيرش در جايگاهي ديگر باشند. 

مسئوليت هر گونه اشتباه در تكميل فرم انتخاب رشته محل تحصيل به عهده داوطلب مي باشد. لذا پس از مطالعه دقيق دفترچه، داوطلب شخصاً اقدام به تكميل اطلاعات خود نمايد به عبارتي هرگونه اشتباه يا مورد ايجاد شده به دليل تكميل اطلاعات توسط اشخاص ديگر يا كافي نت و... مورد پذيرش نمي باشد.

 اولويت انتخاب هر فرد در ميان دانشگاه هاي انتخابياش بر اساس علاقه فردي مي باشد. لذا بهتر است انتخاب اول رشته دانشگاهي باشد كه در مقايسه با ساير دانشگاه ها، داوطلب تحصيل در آن مركز را ترجيح مي دهد.

ثبت‌نام براي شركت درآزمون رشته‌هاي تخصصي وزارت بهداشت (ph.d) سال 96 هفته اول بهمن ماه جاري از طريق سايت مركز سنجش آموزش پزشكي به نشاني http://sanjeshp.ir آغاز مي‌شود.

 

 

 

 

آزمون‌ رشته‌هاي تخصصي(ph.d) وزارت بهداشت هفته اول خردادماه سال آينده يعني قبل از شروع ماه مبارك رمضان و آزمون كارشناسي ارشد رشته‌ها علوم پزشكي نيز 22 و 23 تيرماه سال 96 يعني بعد از ماه مبارك رمضان برگزار خواهند شد.

رئيس مركز سنجش آموزش پزشكي جزئيات زمان ثبت نام و برگزاري كنكورهاي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي گروه علوم پزشكي در سال ۹۶ را اعلام كرد.

بر اساس تصميم شوراي سنجش و پذيرش تحصيلات تكميلي، زمان ثبت نام و برگزاري كنكورهاي مرتبط با ارشد و دكتري در وزارت علوم و وزارت بهداشت تعيين شد.

بر اين اساس ثبت نام آزمون دكتري تخصصي گروه پزشكي در دانشگاه ها و موسسات وابسته به وزارت بهداشت در بهمن ماه ۹۵ انجام مي گيرد. آزمون اين گروه ارديبهشت ماه ۹۶ برگزار مي شود.

از اين پس فارغ التحصيلان همه دانشگاه ها اعم از دانشگاه آزاد نيز بايد براي شركت در رشته هاي علوم پزشكي مقطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي در آزمون هاي وزارت بهداشت شركت كنند.

 

 مي توانيد جهت كسب اطلاعات بيشتر درباره 

تكميل ظرفيت آزمون دكتري تخصصي وزارت بهداشت 

با سامانه صداي مشاور  

به شماره  9099071611  با تلفن ثابت و بدون گرفتن كد تماس بگيريد


بازدید : | ۹ بهمن ۱۳۹۵ | نظرات (0) | ادامه مطلب ...

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان